Od 25.05.2018 sa začne na území Slovenskej republiky ako aj zvyšku Európskej únie uplatňovať Nariadenie…

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať…

Ochranná známka je nehmotný statok, ktorý zaisťuje exkluzivitu určitého označenia pod ktorým vystupuje osoba na…

Poskytujeme služby pri registrácii a zastupovaní klientov pred registrom pre celé územie SR. Registráciu partnera…

Pravidelnú dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia nemožno preceňovať. Rozhodne ju nemožno uprednostňovať pred časom tráveným…

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Advokát vykoná autorizácia…