Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať používatelia internetu k jeho obsahu. Doména druhej úrovne sa skladá z dvoch častí od seba oddelených bodkou (napr. ivanoviclegal.sk), kde ivanoviclegal je doménové meno a koncovka .sk je národná vrcholová doména pre Slovenskú republiku. Ďalšie vrcholové domény môžu byť napr. „.eu;…

Ochranná známka je nehmotný statok, ktorý zaisťuje exkluzivitu určitého označenia pod ktorým vystupuje osoba na trhu. Ochranná známka vzniká zápisom do registra platným 10 rokov od podania prihlášky, ktorý môže byť ľubovoľne predlžovaný na ďalších 10 rokov doby platnosti. Hodnota ochrannej známky s postupujúcou dobou platnosti rastie. Tempo rastu hodnoty konkrétnej ochrannej známky závisí od…

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer