Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Ochranná známka je nehmotný statok, ktorý zaisťuje exkluzivitu určitého označenia pod ktorým vystupuje osoba na trhu.

Ochranná známka vzniká zápisom do registra platným 10 rokov od podania prihlášky, ktorý môže byť ľubovoľne predlžovaný na ďalších 10 rokov doby platnosti. Hodnota ochrannej známky s postupujúcou dobou platnosti rastie. Tempo rastu hodnoty konkrétnej ochrannej známky závisí od mnohých faktorov, ako sú teritoriálne a vecný rozsah registrácie, dĺžka a objem jej užívania, marketingové ukazovatele, ekonomické dáta a ďalšie. Vhodne zvolená registrácia ochrannej známky predstavuje trvalo rastúce majetkovú hodnotu, ktorá má charakter voľne disponibilného majetku. Vzhľadom k tomu, že ochranná známka svojmu vlastníkovi naviac poskytuje určitú konkurenčnú výhodu, je jasné, že sa jedná o aktívum, ktoré by v portfóliu žiadneho obchodného modelu nemalo chýbať.

Pre podnikateľov predstavuje ochranná známka bezpochyby hodnotu, do ktorej sa oplatí investovať.

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer