Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme služby pri registrácii a zastupovaní klientov pred registrom pre celé územie SR. Registráciu partnera verejného sektora môže vykonať iba tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť…

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer