0+
VYRIEŠENÝCH PRÍPADOV

€ 940 000

ÚSPEŠNE VYMOŽENÝCH POHĽADÁVOK
0%
ÚSPEŠNOSŤ SPOROV

300+

ZALOŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ

Korporátne právo

Založenie spoločností, zmena konateľa, spoločníka, akciové spoločnosti, predaj ready made spoločností, ukončenie podnikania a iné.

Duševné vlastníctvo

Ochranné známky · Dizajny · Patenty a vynálezy · Autorské právo · Franchize · Doménové mená a ich ochrana · Právo IT · Ochrana softvéru · Know-how

Rodinné právo

Rozvod manželstva, deti – úprava styku a výživné, majetkové vysporiadanie.

Trestné právo

zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní, vypracovanie a podanie trestných oznámení, zastupovanie poškodeného.

PONÚKAME PRÁVNE SLUŽBY OD ROKU 2008

“Vigilantibus iura scripta sunt.”

BDELÝM PATRÍ PRÁVO

resp. zákony sú písané pre tých, ktorí dbajú o svoje práva.

— IVANOVIČ LEGAL, stará rímska zásada

Advokátska kancelária IVANOVIČ LEGAL poskytuje právne služby
a právne poradenstvo od roku 2008.

Tím advokátskej kancelárie IVANOVIČ LEGAL tvorí tím viacerých erudovaných advokátov a koncipientov,
a tak sa dokážeme venovať rôznym právnym oblastiam na vysokej úrovni.

Našim cieľom a základným poslaním je poskytovať klientom kvalitné, komplexné a efektívne právne služby a právne poradenstvo,
pričom zohľadňujeme potreby konkrétneho klienta a jeho prípadu. Našou prednosťou je vysoká odborná úroveň, dôslednosť a individuálny prístup.

Spoľahlivosť, diskrétnosť a flexibilita sú pre nás samozrejmosťou. Maximálna spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste.

Právne služby a právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, českom, anglickom, ruskom a poľskom jazyku.
V prípade potreby využívame služby externých prekladateľov s dlhodobými skúsenosťami.

OBLASTI PRÁVNYCH SLUŽIEB

Duševné vlastníctvo

Registrácia ochranných známok (SR, EU, svet), zastupovanie sporov o domény, nekalá súťaž, registrácia patentov, úžitkových vzorov. V rámci zmluvnej agendy vypracovanie licenčných zmlúv.

Obchodné spoločnosti

Zakladanie spoločností – s.r.o., a.s., SE, zmena zápisov, zrušenie – likvidácia spoločností.

Právo nehnuteľností

Kúpne zmluvy, Darovacie zmluvy, právne služby pre realitné kancelárie aj individuálnych klientov.

Vymáhanie a audit pohľadávok

Vypracovávanie výziev a upomienok, inkaso pohľadávok, komunikácia s dlžníkom, analýzy stavu vymáhania pohľadávok a úspešnosti ich vymoženia.

Trestné právo 

Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného práva, vrátane trestnoprávneho poradenstva. Obhajoba v trestných veciach vrátane zastupovania vo veci náhrady škody za nezákonné trestné stíhanie.

Rodinné právo

Rozvod, majetkovo-právne vyporiadanie po rozvode manželstva, úprava práv a povinností k maloletým deťom, úprava styku, výživného a pod.

Zmenky a cenné papiere 

Poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov, zastupovanie v sporoch v súvislosti s cennými papiermi, prevody cenných papierov
emisie cenných papierov, správa cenných papierov pre interných klientov.

Investície a ich právna podpora

Právna podpora investorov, uskutočňovanie právnych auditov, nastavenie právnych procesov poskytovania investícii tretím osobám, nastavenie fungovania spoločností v rozsahu podľa požiadavky klienta.

Nové v právnej praxi & aktuality

Od 25.05.2018 sa začne na území Slovenskej republiky ako aj zvyšku Európskej únie uplatňovať Nariadenie…

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať…

Ochranná známka je nehmotný statok, ktorý zaisťuje exkluzivitu určitého označenia pod ktorým vystupuje osoba na…

Poskytujeme služby pri registrácii a zastupovaní klientov pred registrom pre celé územie SR. Registráciu partnera…

Pravidelnú dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia nemožno preceňovať. Rozhodne ju nemožno uprednostňovať pred časom tráveným…

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Advokát vykoná autorizácia…

Máte záujem byť súčasťou nášho tímu? Naša advokátska kancelária neustále hľadá šikovných a zanietených právnikov a mladých advokátov.

Pošlite nám svoj životopis.

ŽIADOSŤ O KONZULTÁCIU

Máte právny problém? Vyplňte formulár právnej poradne a budeme Vás kontaktovať.

ČO O NÁS POVEDALI KLIENTI:

Spoločnosť pôsobiacia v oblasti výroby liekov
Odborník na registrácie ochranných známok
     Spolupracujeme s Vašou advokátskou kanceláriou už niekoľko rokov a to nielen pri registrácií a správe ochranných známok, ale aj pri riešení bežnej zmluvnej agende ako aj zložitých právnych sporoch. Už si nespomínam kto mi Vás odporučil, ale dodnes mu veľmi ďakujem, že mal sakramentský nos na vynikajúceho advokáta.
Významný akademický maliar pôsobiaci najmä v zahraničí
Odbornosť a efektívnosť.
     Veľmi pekne Vám ďakujem za zastupovanie v mojom spore v oblasti autorských práv. Nevdel som nájsť správneho odborníka a som veľmi rád, že som dostal referencie práve na Vás. Autorskému právu sa mnoho kancelárií nezaoberá a je ťažké nájsť dobrého advokáta. Výsledok v tomto hovorí za všetko - úspech v oboch stupňoch a konečne kľudný spánok.
Vynálezca, vek: 56
Vysoké nasadenie.
       Nájsť odborníka na patentové právo mi prišlo až nemožné. Ďakujem za všetko čo ste pre mňa urobili, vďaka Vám som neprišiel o svoj celoživotný vynález a podarilo sa Vám zachrániť moju celoživotnú investíciu.