Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Od 25.05.2018 sa začne na území Slovenskej republiky ako aj zvyšku Európskej únie uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation)…..

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať používatelia internetu k jeho obsahu. Doména druhej úrovne sa skladá z dvoch častí od seba oddelených bodkou (napr. ivanoviclegal.sk), kde ivanoviclegal je doménové meno a koncovka .sk je národná vrcholová doména pre Slovenskú republiku. Ďalšie vrcholové domény môžu byť napr. „.eu;…

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer