Open/Close Menu advokát, ochranné známky, žaloba, náhrada škody, rozvod, vymáhanie pohľadávok

Doména je internetová adresa. Je to označenie časti virtuálneho sveta (internetu), vďaka ktorej môžu pristupovať používatelia internetu k jeho obsahu. Doména druhej úrovne sa skladá z dvoch častí od seba oddelených bodkou (napr. ivanoviclegal.sk), kde ivanoviclegal je doménové meno a koncovka .sk je národná vrcholová doména pre Slovenskú republiku. Ďalšie vrcholové domény môžu byť napr. „.eu;…

© od roku 2011 IVANOVIČ LEGAL

logo-footer