joomla templates

---

Advokátska kancelária - Ivanovič Legal

---
Demo block
Demo block
http://ivanoviclegal.sk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/528742slides1.jpglink
http://ivanoviclegal.sk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/291104slides2.jpglink
http://ivanoviclegal.sk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/937869slides3.jpglink
http://ivanoviclegal.sk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/555453slides4.jpglink
http://ivanoviclegal.sk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/885953slides5.jpglink
«
»
Loading…
  • Občianske právo
  • Ochrana duševného vlastníctva
  • Obchodné právo
  • Trestné právo
Súdne spory

Súdne spory

Občianske právo upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy m...

...viac
Vypracovanie zmlúv

Vypracovanie zmlúv

Príprava zmlúv, je významnou činnosťou našej advokátskej kancelárie, ktorá zahŕňa prípravu...

...viac
Rozvod

Rozvod

Rodinné právo predstavuje súbor právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi manželmi navz...

...viac
Konkurz alebo

Konkurz alebo "bankrot"

Konkurzné poradenstvo, je službou poskytovanou klientovi nachádzajúcom sa v postavení veri...

...viac
Autorské práva a ich ochrana

Autorské práva a ich ochr…

Advokátska kancelária IVANOVIČ LEGAL zabezpečuje komplexný právny servis v oblasti autorsk...

...viac
Označenie pôvodu výrobkov

Označenie pôvodu výrobkov

Označenie pôvodu výrobkov je zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta, ktorý sa stal ...

...viac
Ochranné známky v EÚ

Ochranné známky v EÚ

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je ...

...viac
Patenty

Patenty

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemys...

...viac
Korporátne poradenstvo

Korporátne poradenstvo

Korporátne poradenstvo, zahŕňa všetky služby, ktoré súvisia so založením, zmenami a ukonče...

...viac
Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejn…

Od 1.1.2017 môžu subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za spln...

...viac
Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok, je právnou službou, ktorá v závislosti od požiadaviek klienta zahŕňa...

...viac
Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti

Zakladáte spoločnosť, nastali zmeny vo firme alebo máte právny spor? Poskytneme vám kompl...

...viac
Zastupovanie v trestnom konaní

Zastupovanie v trestnom k…

Trestné právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred de...

...viac
Náhrada škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania

Náhrada škody spôsobenej …

Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo p...

...viac
Next
Prev

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Register partnerov verejného sektora - od 1.1.2017

Register partnerov verejného sektora je nový register, ktorý vznikol v nadväznosti na záko...

Oslobodenie spotrebiteľa od súdnych poplatkov

Procesný úkon – odvolanie proti rozsudku prvostupňového súdu, ktoré podal odporca ako spot...

Kritériá pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej sta…

Pravidelnú dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia nemožno preceňovať. Rozhodne ju...

Primeranosť zmluvnej pokuty v sadzbe 0,25% denne

Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi...

Zameniteľnosť obchodného mena - priorita práva

V zmysle rozsudku Vrchného súdu v Prahe R 3 Cmo 233/92: „V prípade, ak dvaja podnikatelia ...

Rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka

Slovenská republika svoj záväzok voči Európskej únii poskytnúť spotrebiteľovi zvýšenú ochr...Demo block